Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Version laatimispäivä 29.3.2019

1. Henkilötietorekisterin pitäjä

Coating Source Oy myöh. Sport Source
Y-tunnus 2033924-7
Rasuanrinne 9, 42300 Jämsänkoski
Puh.: +358 50 9174408
Sähköposti: info@coating-source.com

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Nimi: Elise Heinonen
Puh.: +358 44 745 0209
Sähköposti: elise.heinonen@coating-source.com

3. Henkilötietojen käsittelyn menettelytavat

Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja menettelytapoja sovelletaan toimiin, joilla Sport Source kerää tietoa asiakkaista ja käyttäjistä (tietojen keruu ja käyttö). Menettelytapoja sovelletaan myös Sport Source:n tuotteiden ja palvelujen sekä verkkosivustojen käytön yhteydessä Sport Source:lle luovutettaviin henkilötietoihin.

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja?

Sport Source käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakassuhteen hallinta ja analysointi
Sport Source saattaa käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hallintaan, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen
Sport Source saattaa käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli olet esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut tapahtumiimme. Henkilötietoja käytetään Sport Source:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä
Sport Source saattaa käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen asiakkaalle tärkeitä tiedotteita ja muita palveluihin (kuten koulutuksiin) liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen asiakasta palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen asiakkaalta palautetta tuotteista ja palveluista.

Asiakasmarkkinointi
Sport Source saattaa ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen mahdollisista uusista tuotteista, palveluista tai tarjouksista. Sport Source voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja asiakkaalle relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

Palvelujen hallinta ja kehittäminen
Sport Source voi käyttää käyttäjän henkilötietoja oman liiketoimintansa hallintaan ja kehittämiseen.

5. Mitä tietoja keräämme?

Sport Sourcen keräämät henkilötiedot saattavat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

5.1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • palvelukieli
 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
 • suoramarkkinointivalinnat
 • Sport Sourcen digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
 • Sport Sourcen käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
 • asiakaspalvelusähköpostit ja -verkkokeskustelut.

5.2 Sport Sourcen tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet.

5.3 Sport Sourcen koulutuksiin ja muihin tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • olennaiset tiedot tapahtumaan osallistumisesta

5.4 Sport Sourcen yritysverkkokaupan asiakkaiden tiedot

 • käyttäjänimi
 • asiakasnumero
 • toiminta verkkokaupassa sisäänkirjautumisen jälkeen.

5.5 Evästeet

Saatamme käyttää internet-sivustoilla evästeitä ja verkkojäljitteitä, jotta voisimme tehdä internet-sivustoillamme vierailijoiden käyttökokemuksesta miellyttävän ja mahdollistaa tiettyjä toimintoja. Ne ovat pieniä teksti- tai kuvatiedostoja, jotka tallennetaan kävijän tietokoneeseen tai integroidaan verkkosivullemme. Ne auttavat seuraamaan, kuinka kävijä selaa sivustoa, ja mukauttamaan sivustolla esitettyä tietoa kävijälle sopivaksi. Internet sivustollamme on ilmoitus evästeistä sekä huomautus että hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivustomme käyttöä.

6. Kuinka keräämme henkilötietoja?

Suurin osa tiedoista saadaan asiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Sport Source saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen päivityspalveluja, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.

7. Kuinka jaamme henkilötietoja?

Sport Source ei myy, vuokraa tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Sport Source saattaa jakaa henkilötietojasi Sport Source:lle palveluja suorittavien valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn tarkoitukseen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi kirjanpitopalvelut, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat. Sport Source saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille. Sport Source suhtautuu vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Sport Source saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai muun riittävät valtuudet omaavan virallisen elimen voimassaolevasta määräyksestä.

Sport Source saattaa jakaa henkilötietojasi fuusion, yritysoston ja yrityksen omaisuuden myynnin yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Näin voi olla myös kylläkin epätodennäköisen maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan yhteydessä, jossa käyttäjän henkilötiedot siirretään toiselle osapuolelle osana menettelyä.

8. Henkilötietojen luovutus Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sport Source ei jaa henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Kuinka pitkään käsittelemme henkilötietoja?

Sport Source voi käsitellä henkilötietorekisterissä olevia henkilötietoja asiakkaan ja Sport Sourcen välisen asiakassuhteen tai vastaavan suhteen keston ajan sekä kohtuullisen aikaa suhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sport Source voi käsitellä henkilötietojasi verotuksellisiin ja lakisääteisiin tarkoituksiin niin kauan kuin se on tarpeen.

10. Tietosuojaperiaatteet

Sport Source varmistaa kerättyjen tietojen tietosuojan sähköisin ja hallinnollisin suojatoimin.

Vain Sport Source:n tai Sport Source:n nimissä tai Sport Source:n puolesta toimivien organisaatioiden nimeämällä henkilökunnalla on oikeus käyttää henkilötietorekisteriä. Kaikilla tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä käyttöoikeus. Henkilöillä on eritasoisia käyttöoikeuksia sen mukaan, mitä tietoja heidän on työnkuvauksensa mukaan käsiteltävä. Henkilötietoja sisältävät järjestelmät on suojattu palomuurilla, jotka suojaavat niitä Sport Source:n ulkopuolisilta hyökkäyksiltä.

Kaikki Sport Source:n ja sen alihankkijoiden työntekijät ovat velvollisia käsittelemään työssään näkemiään henkilötietoja luottamuksellisesti.

Henkilötietojasi sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat on suojattu luvattomalta pääsyltä.

11. Oikeutesi nähdä tiedot, korjata niitä ja kieltää niiden käyttö

Sinulla on oikeus nähdä Sport Source:n henkilötietorekisterin sinua koskevat tiedot. Pyyntö nähdä tiedot osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, ja se on allekirjoitettava.

Sinulla on oikeus kieltää Sport Source:tä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, etämyyntiin ja markkina- ja mielipidetutkimuksiin sekä oikeus vaatia korjaamaan virheelliset tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

12. Sovellettavan lain valinta ja oikeus esittää kantelu valvontaviranomaiselle ja valvontaviranomaisen yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Jos epäilet tietosuojalainsäädännön rikkomusta, eikä asiaa saada selvitettyä sinun ja Sport Source:n välisissä neuvotteluissa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

13. Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Sport Source voi ajoittain muuttaa kyseistä tietosuojaselostetta sekä muuttaa tai perua eri palvelujen käyttöoikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos tietosuojaselostetta muutetaan merkittävästi tai päinvastaiseen suuntaan, Sport Source julkaisee kotisivuillaan 30 päivää näkyvän ilmoituksen muutoksesta. Sport Source suosittelee lukemaan tietosuojaselosteen aika ajoin mahdollisten muutosten varalta.